Pomoc Drogowa Lublin

Oferujemy profesjonaln? i niezawodn? pomoc drogow? dost?pn? ca?odobowo na terenie Lublina i okolic.

Dzi?ki temu, ?e:

- jeste?my dost?pni 7 dni w tygodniu przez ca?y rok, oraz

- posiadamy niezawodny i nowoczesny sprz?t,

jeste?my w stanie bardzo szybko dojecha? do klienta.

?wiadczymy rownie? takie us?ugi jak: holowanie na obszarze ca?ej Polski, przewz dwch aut jednocze?nie, dowz paliwa oraz inny transport towarowo-drogowy.

Posiadaj?c du?e do?wiadczenie pomagamy i doradzamy naszym klientom przy st?uczce czy kolizji, podpowiadamy optymalne rozwi?zania.

Nasze us?ugi to nie tylko autolaweta, holowanie czy dowz paliwa, pomagamy rwnie? w odpalaniu silnika zim?, w zmianie ko?a na ko?o zapasowe i wielu innych sprawach zwi?zanych z u?ytkowaniem samochodu.

Obszar dzia?ania firmy to g?ownie Lublin i wojewdztwo Lubelskie, ale jeste?my w stanie ?wiadczy? swoj? pomoc na terenie ca?ego kraju.

Na ka?d? us?ug? mo?emy wystawi? faktur? VAT.

Telefon czynny ca?? dob?: 695-332-955